Fotografia nie je k dispozícii

Nábytkový ohňovzdorný trezor Chubbsafes
DUOGUARD I-350

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 5 049,00 €
Termín dodania: 7 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
1600 × 675 × 585 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
1500 × 575 × 410 mm
Objem 354 l
Hmotnosť 374 kg
Kapacita 28 šanonov
Vnútorná
výbava
3 police
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok CAWI, MAUER, STUV, SG
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Požiarna
odolnosť
na papierové dokumenty stupňa S 60 P - 60 minút podľa EN 1047-1 alebo NT Fire 017
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
1 kotvou do podlahy
Konštrukcia
trezoru
viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou