Bezpečnostné trezorové schránky

Bezpečnostné trezorové schránky

Bezpečnostné trezorové schránky, nazývané tiež ako sejfy na ochranu a úschovu dokumentov, majú široké spektrum uplatnenia – v rodinných domoch, bytoch či kanceláriách.

Bezpečnostné zaradenie

Rozdeľujú sa do troch bezpečnostných tried (od S1/Z1 – 0.) v zmysle noriem EN 14450 alebo ČSN 91 6012:2001, čo umožňuje každému si vybrať bezpečnostnú schránku - sejf podľa svojich požiadaviek. Sú vhodné na úschovu drobných hotovostí, osobných zbraní a dokumentov. Niektoré z bezpečnostných trezorových schránok - sejfov sú vhodné na úschovu dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností na stupeň „Vyhradené“.

Konštrukcia

Trezory majú jednoplášťovú konštrukciu. Dvere trezorov sa uzatvárajú jednostranným alebo trojstranným rozvorovým mechanizmom. Mechanizmus zámku je chránený proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom.

Inštalácia

Všetky bezpečnostné trezorové schránky je v zmysle noriem EN 14450 alebo ČSN 91 6012:200, nutné pevne ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrutkami, prípadne chemickými kotvami. Každá bezpečnostná schránka - sejf má predvŕtané kotviace otvory v podlahe alebo v zadnej stene, prípadne je možné ju vybaviť ďalšími kotviacimi otvormi podľa priania zákazníka.

V prípade, ak sa zákazník rozhodne bezpečnostnú schránku - sejf nekotviť, stráca platnosť certifikát v zmysle EN 14450 alebo ČSN 91 6012:2001 a taktiež certifikácia v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.

Zámky

Bezpečnostné trezorové schránky majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v sejfoch, sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A alebo B.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania sejfov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných bezpečnostných schránkach sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel, ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných sejfoch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER a iné.

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER a iných.