Ohňovzdorné kartotéky

Ohňovzdorné kartotéky majú uplatnenie všade tam, kde je potrebné chrániť dôležité dokumenty pred poškodením, slúžia na ich bezpečnú a prehľadné uloženie. Obsah kartotéky je pred ohňom chránený po dobu 60 alebo až 120 minút (v závislosti od typu). Poskytujú maximálnu bezpečnosť voči ohňu a sálavému teplu. Ohňovzdorné kartotéky sú testované v Štátnych inštitútoch a skúšobniach pri teplotách vyšších ako 900°C. Ohňovzdornosť pre papierové dokumenty je presne definovaná, a to tak, že teplota vo vnútri nesmie prekročiť 150 - 170°C, pri ktorých dochádza k poškodeniu papiera. Kartotéky sú certifikované na ohňovzdornosť podľa celoeurópskej platnej normy STN EN 1047-1 na stupne S 60 P (testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty) a S 120 P (testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty), prípadne majú protokol zo skúšky požiarnej odolnosti.

Sú vyrábané len ako ohňovzdorné kartotéky bez bezpečnostnej klasifikácie. Majú dvoj alebo trojplášťovú konštrukciu vyplnenú špeciálnou zmesou. Kartotéky sa uzatvárajú jednostranným zaisťovacím mechanizmom. Mechanizmus zámkov umožňuje uzamknutie jednej zásuvky, prípadne celej kartotéky.

Zámky

Ohňovzdorné kartotéky majú rôzne možnosti uzamykania.