Únikové a ochranné miestnosti (Panic Room)

Únikové a ochranné miestnosti – ÚOM (PANIC ROOM) a dvere týchto miestností sú vyrábané z vysokokvalitných materiálov. ÚOM sa využívajú hlavne na ochranu osôb pri napadnutí objektu, a súčasne Vám poslúži ako priestranná trezorová miestnosť na úschovu cenností, zbraní a dôležitých dokumentov. Stačí vyčleniť pri stavbe alebo rekonštrukcii domu, bytu prípadne chaty relatívne malý priestor a vybudovať si vlastnú pevnosť, ktorá Vás a Vašu rodinu ochráni v prípade potreby pred ohrozením života a zdravia pri prepadnutí, alebo vlámaní do objektu. Samozrejmosťou je možnosť využitia tohto priestoru, ako priestranného trezoru, do ktorého si môžete pri odchode na dlhší čas pohodlne uschovať všetky svoje cennosti a veci na ktorých Vám záleží. Konštrukcia dverí a stien sa delí na clasic a light. Riešenia clasic sú v bezpečnostných triedach II. – V. v zmysle EN 1143-1 a riešenia light sú v triedach I. a II. v zmysle EN 1143-1. Stavba plášťa únikovej a ochrannej miestnosti sa väčšinou realizuje počas výstavby alebo rekonštrukcie objektu a do pripraveného stavebného otvoru sú následne inštalované panikové trezorové dvere. Je možnosť dodania aj celých montovaných únikových a ochranných miestností (Panic Room). V takom prípade je potrebné zvoliť vhodné miesto inštalácie, vzhľadom na náročnosť inštalácie a transportu.

Dvere ÚOM sa dodávajú v dvoch variantných riešeniach – otvárané alebo posuvné. Otvárané dvere sa odporúčajú hlavne do verzií light (tr. I. a II.), nakoľko sa jedná o lacnejšie riešenie, ktoré však nemá funkciu automatického uzavretia a uzamknutia ÚOM. Pri týchto dverách je zatváracie madlo a ovládacia klávesnica na oboch stranách dverí. Posuvné riešenie dverí ÚOM, je riešenie pri ktorom sa dvere zasúvajú pozdĺž jednej zo stien. Sú upravené tak, aby sa v prípade potreby po zatlačení panikového tlačidla automaticky uzavreli a uzamkli. Celý proces uzamknutia trvá v režime PANIC cca 7 sekúnd do úplného uzamknutia. Pri tomto type Panic Roomu, prebieha uzamykanie dvama spôsobmi: V normálnom režime dochádza k uzatvoreniu krídla pomocou diaľkového ovládania. Odblokovanie je pomocou kódu na klávesnici osadenej na oboch stranách dverí.

V panikovom režime dochádza k uzatvoreniu krídla po stlačení tlačidla vo vnútri ÚOM. Odblokovanie je pomocou kódu na klávesnici osadenej na oboch stranách dverí.

Hlavné využitie únikových ochranných miestnosti (Panic Roomu) je:

 • ochrana osôb pri prepadnutí domov, bytov a chalúp
 • ochrana osôb pred fyzickým násilím, pred účinkom strelných zbraní, výbušnín, požiaru
 • ochrana obsluhy a pracovníkov špeciálnych stanovísk (dozorné centrá, zlatnícke dielne, atď.)
 • ochrana hotovosti, cenných papierov a iných cenností, dôležitých dokumentov, zbierok, obrazov pred krádežou
 • bezpečné a tajné vyústenie únikovej cesty
 • možnosť úniku a následného kontaktu s okolím (vyhlásenie alarmu, poskytnutie a príjem poplachových informácií)

Pri plánovaní únikovej ochrannej miestnosti je potrebné zobrať do úvahy charakter ÚOM, či bude slúžiť na pracovné účely (pre firmy), alebo pre osobnú ochranu a podľa toho zvážiť nasledovné technické riešenia:

 • časové hľadisko pobytu – dlhodobý (úkryt, pracovisko) alebo krátkodobý (vyhlásenie alarmu, doba príjazdu zásahovej skupiny, likvidácia ohrozenia)
 • rozsah a stupeň požadovanej ochrany (ochrana proti vlámaniu, nepriestrelnosť, požiarna odolnosť)
 • požiadavka na izoláciu – tepelná, požiarna, zvuková, vzduchová, vodná
 • požiadavka vybavenosti – pevné alebo mobilné pripojenie miestnosti, pripojenie na dozorné, zásahové centrá (PCO), kamerový systém zachytávajúci interiér, exteriér, vzduchotechnika, vytopenie, náhradný zdroj elektriny

ÚOM (Panic Room) je začlenená do stavebného riešenia bytových a podnikateľských objektov. Prístup do únikovej ochrannej miestnosti musí byť voľný bez prekážok z ktorejkoľvek miestnosti objektu.

Základná výbava ÚOM (Panic Roomu) by mala obsahovať základné veci na krátkodobé prežitie, ako napr. batérie, deky, prvá pomoc, voda, balené potraviny, nástroje na sebaobranu, plynovú masku a jednoduché prenosné WC.

Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných otváravých dverách ÚOM (Panic Roomu) sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V nami ponúkaných posuvných otváravých dverách ÚOM (Panic Roomu) používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov (LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a i.).

Výrobca: P-KOVO

Z hľadiska ochrany proti násilnému vniknutiu je minimálna odolnosť v I. bezpečnostnej triede podľa ČSN EN 1143,1- min. 15 min. odolnosť proti násilnému vniknutiu páchateľa. Ponúkame prevedenie v I. – V. bezpečnostnej triede podľa ČSN EN 1143,1.

Z hľadiska ochrany proti účinným strelným zbraniam je treba vyhnúť sa priamemu napadnutiu objektu za použitia krátkych alebo dlhých zbraní. Ponúkame prevedenie v triede FB4/BR4, FB6/BR65 podľa ČSN EN 1522,3 a TBO3 podľa ČSN 395360.

Z hľadiska požiarnej odolnosti je dôležité zamedzenie šíreniu ohňa, dymu, izolačnej schopnosti ochrany proti nekontrolovanému zvýšeniu teploty.

Únikové ochranné miestnosti ÚOM sú budované zo stavebných materiálov – betónu, stenových materiálov, panelov, ocele, najlepšie bez okien.

Pre bezpečnostnú triedu I. podľa EN 143.1 by mala byť dostatočná hrúbka priečky 290mm, u betónu 140mm. Bezpečnostné priečky Rigips, Knauf, LaWall Lafarge certifikované v III. bezpečnostnej triede podľa ENV 1627. Pre bezpečnostnú triedu III. podľa EN 1143.1 by mala byť priečka z liateho betónu min. 200 mm hrubá s vnútorným rámovaním 1-2 KARI sieť R 12. Pre bezpečnostnú triedu IV. Podľa EN 1143,.1 by mala byť min. hrubá 250mm z liateho betónu kvality C 30/37, KARI sieťami.

Stavebné riešenie by malo obsahovať utajenú konštrukciu vzduchotechniky, anténneho pripojenia.

 

Orientačné parametre k príprave na montáž a osadenie dverí ÚOM:

 • otváravé dvere sa osadzujú do pripraveného stavebného otvoru
 • posuvné panikové dvere sa osádzajú z vnútornej strany steny, ktorá musí byť dostatočne veľká, únosná a rovná
 • požadovaný prístup V x Š (mm) určuje rozmer stavebného otvoru
 • vľavo/vpravo od hrany otvoru musí byť dostatočný priestor pre bočný profil – orientačne 600 mm
 • vpravo/vľavo od hrany otvoru musí byť dostatočný priestor pre bočný profil – orientačne 1260 – 2200 mm
 • hore nad hranou otvoru musí byť dostatočný priestor pre nosnú konštrukciu – orientačne 500 mm
 • prívod 230 V s prepäťovou ochranou ukončený zásuvkou v pravo od hrany otvoru