Spell SB - Typový rad YETY GT

Nábytkové trezory
Spell SB - YETY GT

Bezpečnostná trieda: III. podľa STN EN 1143–1

Sú nové inovované slovenské výrobky, vyššej bezpečnosti, ktoré sú odľahčenej trojplášťovej konštrukcie a s novým dizajnom.

Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvorový mechanizmus sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory sa zaisťujú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Medzi plášťami trezoru je špeciálna bezpečnostná výplň.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
YETY GT 700 × 480 × 450 600 × 400 × 335 80 220 1 / 5
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 1 821,00 €
YETY GT KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 1 821,00 €
YETY GT MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 1 911,00 €
YETY GT KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 1 861,00 €
YETY GT EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 1 965,00 €
YETY GT EN elektronická kombinácia M-LOCKS III. / 4 (PT) 1 806,00 €
YETY GT KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 1 914,00 €
YETY GT KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS III. / 4 (PT) 1 888,00 €
YETY GT7 850 × 480 × 450 750 × 400 × 335 101 260 1 / 10
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT7 kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 093,00 €
YETY GT7 KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 198,00 €
YETY GT7 MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 2 169,00 €
YETY GT7 KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 2 280,00 €
YETY GT7 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 2 222,00 €
YETY GT7 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 2 292,00 €
YETY GT9 1000 × 560 × 500 900 × 480 × 385 166 350 2 / 12
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT9 kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 559,00 €
YETY GT9 KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 664,00 €
YETY GT9 MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 2 636,00 €
YETY GT9 KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 2 745,00 €
YETY GT9 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 2 688,00 €
YETY GT9 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 2 757,00 €
YETY GT11 1200 × 560 × 500 1100 × 480 × 385 203 405 2 / 18
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT11 kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 886,00 €
YETY GT11 KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 2 991,00 €
YETY GT11 MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 2 963,00 €
YETY GT11 KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 3 072,00 €
YETY GT11 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 3 014,00 €
YETY GT11 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 3 086,00 €
YETY GT13 1500 × 640 × 560 1400 × 560 × 445 349 570 3 / 28
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT13 kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 3 816,00 €
YETY GT13 KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 3 922,00 €
YETY GT13 MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 3 894,00 €
YETY GT13 KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 4 004,00 €
YETY GT13 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 3 946,00 €
YETY GT13 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 4 018,00 €
YETY GT15 1850 × 720 × 560 1750 × 640 × 445 498 740 4 / 40
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY GT15 kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 4 656,00 €
YETY GT15 KK 2 × kľúčový trezorový zámok III. / 4 (PT) 4 760,00 €
YETY GT15 MK mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 4 734,00 €
YETY GT15 KMK kľúč + mechanická kombinácia III. / 4 (PT) 4 842,00 €
YETY GT15 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 4 784,00 €
YETY GT15 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic III. / 4 (PT) 4 856,00 €