Spell SB - Typový rad SBM

Nábytkové trezory
Spell SB - SBM

Bezpečnostná trieda: 0. alebo I. podľa STN EN 1143–1

Sú slovenské výrobky, ktoré majú dvojplášťovú konštrukciu s tepelnoizolačnou výplňou medzi stenami. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do steny alebo do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu.

Trezory typu SBM 01 a modely SBM 02 – 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný rozvorový mechanizmus, ostatné trezory majú trojstranný zaisťovací mechanizmus.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
SBM 01 246 × 326 × 235 180 × 260 × 152 7 25 1 / -
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBM 01 kľúčový trezorový zámok 0. / - 322,56 €
SBM 01 MK mechanická kombinácia 0. / - 383,04 €
SBM 01 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 552,96 €
SBM 01 EN elektronická kombinácia M-LOCKS 0. / - 478,08 €
SBM 02 306 × 411 × 305 240 × 345 × 222 18 40 1 / -
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBM 02 kľúčový trezorový zámok I. / - 413,28 €
SBM 02 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / - 470,88 €
SBM 02 MK mechanická kombinácia 0. / - 447,84 €
SBM 02 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / - 485,28 €
SBM 02 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / - 541,44 €
SBM 02 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 616,32 €
SBM 02 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / - 573,12 €
SBM 02 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / - 653,76 €
SBM 03 431 × 411 × 380 365 × 345 × 297 37 58 1 / -
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBM 03 kľúčový trezorový zámok I. / - 472,32 €
SBM 03 MK mechanická kombinácia 0. / - 508,32 €
SBM 03 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / - 545,76 €
SBM 03 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 676,80 €
SBM 03 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / - 633,60 €
SBM 03 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / - 531,36 €
SBM 03 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / - 601,92 €
SBM 03 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / - 714,24 €
SBM 03 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / - 692,64 €
SBM 04 566 × 411 × 380 500 × 345 × 297 51 70 1 / 4
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBM 04 kľúčový trezorový zámok I. / - 521,28 €
SBM 04 MK mechanická kombinácia 0. / - 557,28 €
SBM 04 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / - 594,72 €
SBM 04 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 724,32 €
SBM 04 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / - 681,12 €
SBM 04 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / - 580,32 €
SBM 04 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / - 650,88 €
SBM 04 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / - 761,76 €
SBM 04 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / - 741,60 €