Ohňovzdorné trezory

Ohňovzdorné trezory majú uplatnenie všade tam, kde je potrebné chrániť dôležité dokumenty pred poškodením a krádežou. Slúžia na bezpečnú úschovu predovšetkým dokumentov, šanónov, cenín a hotovosti. Obsah trezora je pred ohňom chránený po dobu 30, 60 alebo až 120 minút (v závislosti od typu). Poskytujú maximálnu bezpečnosť voči ohňu, sálavému teplu, vlhkosti, dymu a plynom, a taktiež nepovolanému prístupu.

Ohňovzdorné trezory sú testované v Štátnych inštitútoch a skúšobniach v extrémnych podmienkach pri teplotách vyšších ako 900°C. Ohňovzdornosť pre papierové dokumenty je presne definovaná, a to tak, že teplota vo vnútri trezora nesmie prekročiť 150 - 170°C, pri ktorých dochádza k poškodeniu papiera. Trezory sú certifikované na ohňovzdornosť podľa celoeurópskej platnej normy STN EN 1047-1 na stupne S 60 P (testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty) a S 120 P (testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty), prípadne majú protokol zo skúšky požiarnej odolnosti.

Bezpečnostné zaradenie

Sú vyrábané ako ohňovzdorné trezory s bezpečnostnou triedou 0. až VI. podľa STN EN 1143–1, ktorá pojednáva o prielomovej odolnosti trezorových objektov.

Konštrukcia

Majú viacplášťovú konštrukciu vyplnenú špeciálnou zmesou. Väčšina materiálov použitá na výrobu trezorov je z recyklovateľného materiálu. Trezory sa uzatvárajú trojstranným, prípadne štvorstranným zaisťovacím mechanizmom. Mechanizmus zámkov je chránený proti odvŕtaniu mangánovými kalenými doskami.

Inštalácia

Ak je ohňovzdorný trezor certifikovaný v zmysle normy EN 1143-1 a ak jeho hmotnosť je nižšia ako 1000 kg, je nutné ho pevne ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrutkami, prípadne chemickými kotvami. Aby nebola porušená tepelná odolnosť, je potrebné po ukotvení dbať aj na izoláciu kotviacich otvorov, vhodné je použiť napr. výplň zo sklenej vaty, prípadne iný izolačný materiál.

Zámky

Ohňovzdorné trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch, sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iných.