O spoločnosti

Spoločnosť zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo v oblasti komplexného mechanického zabezpečenia objektov a majetku. Poskytuje taktiež autorizovaný záručný a pozáručný non-stop servis a kvalitné servisné služby do 48 hodín. Spoločnosť má vydanú licenciu na prevádzkovanie Technických služieb podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, na základe ktorej vykonáva uvedenú činnosť.

Všetci zamestnanci podliehajú prísnemu výberu a sú viazaní mlčanlivosťou. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou. Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.

Referencie

 • Kancelária prezidenta SR
 • Kancelária Národnej rady SR
 • Národný Bezpečnostný Úrad SR
 • Národná banka Slovenska
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Fond národného majetku
 • Fond ochrany vkladov
 • Úrad pre štátnu pomoc
 • Úrad pamäti národa
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Sociálna poisťovňa
 • Daňové riaditeľstvo SR
 • Daňové úrady SR
 • Colné riaditeľstvo SR
 • Colné úrady SR
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • COOP Jednota Slovensko, SD
 • Krajské riaditeľstvá Hasič. a Záchr. Zborov SR
 • Národný Inštitút Športu
 • Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • Slovenská sporiteľňa a.s.
 • ČSOB a.s.
 • Tatra banka a.s.
 • Prvá komunálna banka a.s.
 • Konsolidačná banka a.s.
 • Ľudová Banka a.s.
 • J & T Banka, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • WINCOR NIXDORF, s.r.o.
 • Vodárne a kanalizácie š.p.
 • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • Východoslovenská Energetika a.s.
 • ZTS - špeciál a.s.
 • ZTS - OTS a.s.
 • Slovenská autobusová doprava š. p
 • Grafobal Group, a.s.
 • SLAVIA CAPITAL GROUP, a.s.
 • U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Železnice SR
 • Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.
 • IXONOS Slovakia, s.r.o.
 • Sodexo spoločné stravovanie a služby, s.r.o.
 • Informačné centrum podnikateľov, s.r.o.
 • Mc Donald`s Slovakia
 • Accenture, s.r.o.
 • Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Lidl Slovenská republika v.o.s.
 • IBM Slovakia Ltd.
 • PROFIREAL Slovakia s.r.o.
 • Aegon d.s.s. a.s.
 • Palace Multikino, s.r.o.
 • QUADRIQ, a.s.
 • JOSICA GROUP s.r.o.
 • Fax Copy a.s.
 • WALMARK s.r.o.
 • PRIMA Zdroj a.s.
 • Slovak INTERCARGO a.s.
 • IKEA Bratislava s.r.o.
 • AHOLD Slovakia s.r.o.
 • TESCO Stores SR a.s.
 • BILLA s.r.o.
 • Volkswagen Slovakia a.s.
 • Express Slovakia, a.s.
 • S.I.T. a.s.
 • AMSLICO a.s.
 • Technopol Servis a.s.
 • Jaga Group v.o.s.
 • Spoločnosť 7 plus s.r.o.
 • PosAm spol. s.r.o.
 • Lindberg, a.s.
 • S-Progres s.r.o.
 • ABAS SK Management s.r.o.
 • Televízia TA3
 • KRAKEN s.r.o.
 • FAST PLUS s.r.o.
 • TEMPEST, a.s.
 • KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

a mnoho iných…

Naša história

Spoločnosť EUROSAFE Slovakia s.r.o. bola založená v marci 2000 pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti trezorovej techniky za účelom vytvorenia konkurenčného prostredia v trezorovej a bankovej technike. Svoju podnikateľskú činnosť začala v auguste 2000.

V roku 2001 mala štyroch zamestnancov. V priebehu tohto krátkeho obdobia pôsobenia si vybudovala pevné postavenie v oblasti zabezpečovacej techniky a v súčasnosti je najväčším veľkoobchodným predajcom a servisnou spoločnosťou trezorovej techniky na Slovensku.

V roku 2002 mala siedmich zamestnancov. Spoločnosť pokračovala v skvalitňovaní svojich služieb v oblasti predaja a servisu trezorovej a bankovej techniky. Získala mnoho klientov z oblasti štátneho, verejného a súkromného sektoru.

V roku 2003 mala ôsmich zamestnancov. Spoločnosť sa presťahovala do nových väčších obchodných, kancelárskych a servisných priestorov.

V roku 2004 spoločnosť pokračuje v skvalitňovaní poskytovania svojich služieb odbornými školeniami zamestnancov a nákupom novej modernej techniky. Všetci zamestnanci podliehajú prísnemu výberu.

V roku 2005 zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000, ktorý potvrdzuje, že manažérsky systém spĺňa požiadavky uvedenej normy. V tomto roku spoločnosť prešla aj previerkou Národného bezpečnostného úradu na stupeň utajenia Dôverné pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti a Dôverné pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou.

V roku 2006 obhájila Licenciu na prevádzkovanie Technických služieb podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. súkromnej bezpečnosti. V roku 2006 bol vykonaný kontrolný audit, pri ktorom bolo potvrdené, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný manažérsky systém podľa noriem STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000.

V roku 2007 bol vykonaný kontrolný audit, pri ktorom bolo potvrdené, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný manažérsky systém podľa noriem STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000.

V roku 2008 zaviedla integrovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 9001:2008 a AQAP 2110:2003. V tomto roku sa spoločnosť zúčastnila 17. Medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti a požiarnej ochrany, spojený s 10. Medzinárodným sympóziom Akadémie policajného zboru v Bratislave na ktorom bola odborným partnerom. Na tomto veľtrhu spoločnosť získala čestné uznanie PRIX SECURITY Bratislava 2008 za najlepší výrobok – Bezpečnostné úschovné objekty TLA.

V roku 2009 získala ako jediná spoločnosť certifikát od certifikačného orgánu na „Postup zaceľovania trezorov po núdzovom otvorení vŕtaním, zabezpečujúci znovuzískanie odporových vlastností zhodných so stavom pred núdzovým otvorením na skriňové trezory tried O. až V., komorové trezory triedy IV. Až XII. Cez dvere, cez stenu, a technologické otvory v stene“.

V roku 2010 sa spoločnosť zúčastnila 18. Medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti a požiarnej ochrany, spojený s 11. Medzinárodným sympóziom Akadémie policajného zboru v Bratislave na ktorom bola odborným partnerom. Na tomto veľtrhu spoločnosť získala hlavnú cenu PRIX SECURITY Bratislava 2010 za najlepší výrobok – Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa Paper Star PRO.