Stenové trezory

Stenové trezory

Stenové trezory majú uplatnenie najmä pri stavbách a rekonštrukciách bytov a rodinných domov, kde ich je možné osadiť tak, aby nezaberali miesto v priestore. Jednou z výhod stenových trezorov je, že sa dajú v miestnosti ľahko ukryť pred nepovolanými osobami.

Bezpečnostné zaradenie

Trezory sú certifikované podľa normy STN EN 1143–1 na 0., I. a II. bezpečnostnú triedu. Sú vhodné na úschovu menších peňažných hotovostí, šperkov, cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre daného zákazníka hodnotu. Taktiež sú vhodné na úschovu dokumentov, vrátane dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, a to do stupňa utajenia Dôverné alebo Tajné.

Konštrukcia

Majú jednoplášťovú konštrukciu korpusu s dvojplášťovými dverami. Dvere trezorov v 0. bezpečnostnej triede sa uzatvárajú jednostranným rozvorovým mechanizmom, trezory v I. a II. bezpečnostnej triede sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom prípadne špeciálnymi kalenými oceľovými doskami. V trezoroch môže byť osadené aj prídavné pasívne blokovacie zariadenie, ktoré sa aktivuje pri pokuse o násilné otvorenie. Po pokuse o násilné vniknutie a aktivácii blokovacieho zariadenia už nie je možné trezor otvoriť klasickým spôsobom (kľúč, kód) a je potrebné jeho núdzové otvorenie vyškolenou, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

Inštalácia

Stenové trezory je potrebné zamurovať do steny, a to tak, že je potrebné vyhĺbiť v stene otvor väčší od osádzaného trezora minimálne o 100 mm na každú stranu, do ktorého sa trezor osadí. Všetky strany je potrebné spevniť oceľovou výstuhou a zaliať vysokopevnostným betónom. Niektoré typy trezorov je možné vyhotoviť so zadnou pancierovou stenou, vtedy hrúbka steny môže byť menšia prípadne rovnaká ako hĺbka trezora. Pozornosť venujte najmä výberu miesta osadenia, výšku otvoru zvoľte tak, aby sa uzamykacie mechanizmy dali ľahko ovládať. Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú napr. miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien, naopak steny komínov nie sú vôbec vyhovujúce na osadenie stenového trezora . Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (je vhodné použiť napr. 3 cm vrstvu polystyrénu).

Zámky

Nábytkové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iných.