Bezpečnostné kufríky a tašky

Bezpečnostné kufríky a tašky

Slúžia na bezpečný prenos peňazí, šperkov, cenných dokumentov, ako aj dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností alebo iných cenností. Vďaka typovej rôznorodosti sú vhodné pre jednotlivcov, malé aj väčšie spoločnosti, ako aj bankové subjekty. Svojím elegantným prevedením sa neodlišujú od bežných kufríkov a tašiek a preto nepriťahujú pozornosť zlodeja. Bezpečnostná batožina sa dodáva v širokom prevedení: dámske a pánske kufríky, kabelky, aktovky, ľadvinky a rôzne prepravné schránky.

Všetky modely majú atesty Kriminalistického ústavu SR, Ministerstva zdravotníctva a vyhovujú poistným podmienkam poisťovní.

Bezpečnostné moduly

Každá batožina má bezpečnostný systém, ktorý v prípade prepadu upozorní okolie:

  • Siréna
    Pri prepadnutí začne siréna vydávať prenikavý zvukový signál, ktorý upozorní okolie. Intenzita signálu je porovnateľná s trúbiacim autom.

  • Vonkajšia dymovnica
    Dymovnica upozorní okolie na páchateľa prepadnutia jasne oranžovým signálnym dymom, ktorý vychádza von z odcudzeného bezpečnostného kufríka. Dym zároveň zabraňuje páchateľovi v dýchaní, čo mu znemožňuje zdržovať sa s aktivovaným zariadením v miestnosti alebo v aute. S "dymiacim" kufrom začnú unikať v zmysle celosvetových štatistík len 3% páchateľov.

  • Vnútorný farbiaci modul
    Znehodnotí bankovky červenou farbou, ktorá je netoxická a neodstrániteľná z poréznych materiálov. Takto zafarbené peniaze sú v banke vymenené iba oprávnenému majiteľovi. Pre zlodeja sú bezcenné.

Všetky moduly sú nejedovaté, bezpečné a maximálne ekologické. Pri ich použití nemôže prísť k poraneniu ani požiaru. Na dosiahnutie 100%-nej spoľahlivosti sú signalizačné moduly zdvojené alebo strojené. Stav modulov sa dá priebežne kontrolovať testovacím tlačidlom.

Bezpečnostný systém sa pri prepade aktivuje vytrhnutím bezpečnostnej poistky, alebo sa dá u nej použiť aj diaľkové ovládanie. Systém s poistkou sa jednoduchým spôsobom pripevňuje o ruku, prípadne opasok prenášajúceho bezpečnostnou retiazkou. Sila potrebná k vytrhnutiu poistky je rovnomerná vo všetkých smeroch a nemôže pri nej prísť k poraneniu zápästia prenášajúceho. Retiazka je umiestnená tak, aby ju pri prenose nebolo vidieť.

Varianty

Variant 1 - najjednoduchší systém so sirénou

Variant 2 - obsahuje sirénu a vonkajšiu dymovnicu

Variant 3 - obsahuje sirénu, dymovnicu a farbiaci modul