Bezpečnostné archivačné skrine

Bezpečnostné skrine na spisy majú prevažne jednoplášťovú konštrukciu z oceľového plechu a dvojplášťové dvere. Niektoré typy majú celú konštrukciu dvojplášťovú.

Dodávajú sa v jednodverovom alebo dvojdverovom prevedení (podľa typu). Dvere sa uzatvárajú jednostranným, alebo trojstranným rozvorovým mechanizmom. Mechanizmus zámku je chránený proti odvŕtaniu oceľovou, prípadne kalenou mangánovou doskou. Sú vybavené policami a môžu byť vybavené aj vnútornou uzamykateľnou schránkou, alebo výsuvnými rámami a policami.

Bezpečnostné zaradenie

Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede Z1/Z2 podľa ČSN 910612 alebo S1/S2 podľa EN 14450 s odolnosťou min. 15 RU alebo podľa medzinárodnej normy EN 1143-1(o prielomovej odolnosti trezorových objektov) na bezpečnostnú triedu 0. a môžu mať certifikát NBÚ: Dôverné.

Zámky

Bezpečnostné skrine majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v skriniach sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B alebo C.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iných.

Taktiež je možné na niektorých typoch zámkov nastaviť funkciu štyroch očí (súčasne otvárajú dvaja ľudia), prípadne nastaviť časovač oneskorenia otvorenia, okno otvorenia zámku a spustenie tichého alarmu. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.