Nábytkové trezory

Nábytkové trezory

Nábytkové či voľne stojace trezory, pancierové trezorové skrine, mobilný skriňový trezor, peňažné trezory, sejfy či skrine na ochranu a úschovu cenností, majú široké možnosti uplatnenia. V rodinných domoch, v bytoch, kanceláriách a samozrejme v bankovom sektore.

Bezpečnostné zaradenie

Trezory sa rozdeľujú do siedmich bezpečnostných tried (od 0. – po VI.), čo umožňuje každému vybrať si trezor presne podľa svojich potrieb. Sú vhodné na úschovu peňažnej hotovosti, šperkov, cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre vás hodnotu. Hodia sa aj na úschovu dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností pre všetky stupne utajenia (Dôverné, Tajné aj Prísne Tajné).

Konštrukcia

Trezory majú dvojplášťovú alebo trojplášťovú konštrukciu vyplnenú tepelnoizolačnou, železobetónovou alebo špeciálnou zmesou. Dvere trezorov sa uzatvárajú jednostranným (bezpečnostná trieda 0.) alebo trojstranným, prípadne štvorstranným rozvorovým mechanizmom (bezpečnostné triedy I. – V.). Mechanizmus zámku je chránený proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom, špeciálnymi kalenými oceľovými doskami a sklenenými doskami. V trezoroch môže byť osadené aj prídavné pasívne blokovacie zariadenie, ktoré sa aktivuje pri pokuse o násilné otvorenie. Po pokuse o násilné vniknutie a aktivácii blokovacieho zariadenia už nie je možné trezor otvoriť klasickým spôsobom (kľúč, kód), musí ho núdzovo otvoriť autorizovaná servisná spoločnosť.

Inštalácia

Všetky nábytkové trezory s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg je potrebné v zmysle normy EN 1143-1 pevne ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrutkami, prípadne chemickými kotvami. Každý certifikovaný nábytkový trezor má predvŕtané kotviace otvory v podlahe alebo v zadnej stene, prípadne je možné trezory vybaviť aj ďalšími kotviacimi otvormi podľa priania zákazníka. Pevnosť kotviaceho otvoru je otestovaná na 100 kN. Zákazník sa môže rozhodnúť, že nechce mať trezor ukotvený. V tom prípade však stráca platnosť certifikát trezora v zmysle normy EN 1143-1 a taktiež certifikát v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.

Zámky

Nábytkové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iných.