Ohňovzdorný trezor FORMAT
Paper Star Pro 2

Cena s 20% DPH: 1 529,00 €
Termín dodania: 21 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
855 × 686 × 463 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
740 × 574 × 294 mm
Objem 125 l
Hmotnosť 260 kg
Kapacita 14 šanonov
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Požiarna
odolnosť
na 60 minút podľa EN 1047-1, stupeň S 60 P
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
1 - 2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Konštrukcia
dverí
trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Zaistenie
dverí
štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Vnútorná schránka 177,00 €
Výsuvná polica 217,56 €
Mechanický kombinačný zámok LA GARD 216,00 €
Elektronický kombinačný zámok MAUER 571,56 €
Elektronický kombinačný zámok LA GARD 453,00 €

Certifikáty