Ohňovzdorné trezory
FORMAT - Paper Star Light

Bezpečnostná trieda: S2 podľa EN 14450

Nemecké bezpečnostné schránky malých rozmerov, ktoré poskytujú kombinovanú ochranu papierových dokumentov – proti krádeži, aj proti požiaru.

Sú certifikované podľa normy EN 14450 na bezpečnostnú triedu S2 a zároveň poskytujú 30-minútovú ochranu proti ohňu podľa EN 15659. Dvojplášťová vzájomne prepojená konštrukcia korpusu a trojplášťová konštrukcia dverí je vyplnená špeciálnou zmesou. Dvere sa uzatvárajú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Mechanizmy zámku a rozvoru sú chránené proti odvŕtaniu kalenými doskami. Trezory sú štandardne pripravené na kotvenie do podlahy.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
Paper Star Light 2 325 × 430 × 450 235 × 333 × 304 24 55 1 / 2
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Požiarna
odolnosť
Cena
Paper Star Light 2 kľúčový trezorový zámok S2 / - LFS 30 P 513,00 €
Paper Star Light 3 450 × 505 × 450 360 × 408 × 304 45 77 1 / 5
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Požiarna
odolnosť
Cena
Paper Star Light 3 kľúčový trezorový zámok S2 / - LFS 30 P 675,00 €
Paper Star Light 4 605 × 505 × 450 515 × 408 × 304 64 96 1 / 7
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Požiarna
odolnosť
Cena
Paper Star Light 4 kľúčový trezorový zámok S2 / - LFS 30 P 764,00 €