Podlahové trezory
Spell SB - YETY F

Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143–1

Kvalitné slovenské trezory väčších rozmerov, s jednoplášťovou oceľovou konštrukciou a s novým designom.

Trezory sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8 mm. Zámkový a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu, a zaisťujú sa rozvorovým mechanizmom do troch strán.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
YETY F 704 × 484 × 465 600 × 400 × 340 82 79 - / 7
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY F kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 717,12 €
YETY F KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 820,80 €
YETY F MK mechanická kombinácia I. / 3 (T) 957,60 €
YETY F KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 881,28 €
YETY F EL elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 035,36 €
YETY F EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 878,40 €
YETY F EC elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 915,84 €
YETY F KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 974,88 €
YETY F KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 950,40 €
YETY F KEC kľúč + elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 859,68 €
YETY F7 854 × 484 × 465 750 × 400 × 340 102 95 - / 9
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY F7 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 937,44 €
YETY F7 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 1 026,72 €
YETY F7 MK mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 029,60 €
YETY F7 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 094,40 €
YETY F7 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 111,68 €
YETY F7 EC elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 979,20 €
YETY F7 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 183,68 €
YETY F7 KEC kľúč + elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 1 038,24 €
YETY F9 1004 × 564 × 515 900 × 480 × 390 168 125 - / 11
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY F9 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 1 153,44 €
YETY F9 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 1 244,16 €
YETY F9 MK mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 247,04 €
YETY F9 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 311,84 €
YETY F9 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 329,12 €
YETY F9 EC elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 1 153,44 €
YETY F9 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 401,12 €
YETY F9 KEC kľúč + elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 1 211,04 €
YETY F11 1204 × 564 × 515 1100 × 480 × 390 206 145 - / 14
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY F11 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 1 304,64 €
YETY F11 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 1 393,92 €
YETY F11 MK mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 398,24 €
YETY F11 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 1 461,60 €
YETY F11 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 480,32 €
YETY F11 EC elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 1 267,20 €
YETY F11 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 1 552,32 €
YETY F11 KEC kľúč + elektronická kombinácia SECU I. / 3 (T) 1 324,80 €