Fotografia nie je k dispozícii

Ohňovzdorná schránka KASO
PK-410

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 1 599,00 €
Termín dodania: 21 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
680 × 670 × 580 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
390 × 375 × 260 mm
Objem 38 l
Hmotnosť 170 kg
Kapacita 6 šanonov
Vnútorná
výbava
žiadna
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G
Bezpečnostná
trieda
S1 podľa STN EN 14450
Požiarna
odolnosť
na papierové dokumenty stupňa S 120 P – 120 minút podľa NT Fire 017
Kotvenie
trezoru
1 - 2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
viacplášťová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
viacplášťová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou

Doplnková výbava

Nastaviteľná polica 98,00 €
Výsuvná polica 152,00 €
Výsuvný rám 432,00 €
Výsuvný kôš 455,00 €
Media box 1 437,00 €
Vnútorná schránka 44,00 €
Mechanický kombinačný zámok S&G 6730 410,00 €
Elektronický kombinačný zámok SECU Selo-A 1 070,00 €

Certifikáty