Fotografia nie je k dispozícii

Dátový trezor Rosengrens
D 37

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 2 135,52 €
Termín dodania: 14 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
644 × 544 × 566 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
370 × 320 × 320 mm
Objem 38 l
Hmotnosť 135 kg
Vnútorná
výbava
žiadna
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok prestaviteľný RKL
Bezpečnostná
trieda
-
Požiarna
odolnosť
na 60 minút, stupeň S 60 DIS podľa EN 1047-1
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
odľahčená viacplášťová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
viacplášťová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
jednostranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Pevná polica 24,48 €
Výsuvná polica hladká 60,48 €
Univerzálna výsuvná polica 92,16 €
Kľúčový zámok prestaviteľný RKL-10 (tr. B) 230,40 €
Elektronický kombinačný zámok REL (tr. B) 885,60 €