Dátový trezor FORMAT
Office Data Star 580

Cena s 20% DPH: 5 566,00 €
Termín dodania: 21 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
1750 × 930 × 648 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
1611 × 792 × 460 mm
Objem 587 l
Hmotnosť 591 kg
Vnútorná
výbava
4 police
Zámkový
systém
elektronický kombinačný zámok LA GARD
Bezpečnostná
trieda
S2 podľa STN EN 14450
Požiarna
odolnosť
na 60 minút, stupeň S 60 DIS podľa EN 1047-1
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
trojplášťová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
štvorplášťová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Polica 76,56 €
Výsuvná polica - univerzálna 200,00 €
Perforovaná vložka pre univerzálnu policu 89,00 €