Dátový trezor FORMAT
Office Data Star 240

Cena s 20% DPH: 2 870,00 €
Termín dodania: 21 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
1200 × 630 × 648 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
1061 × 492 × 460 mm
Objem 240 l
Hmotnosť 361 kg
Vnútorná
výbava
2 police
Zámkový
systém
elektronický kombinačný zámok LA GARD
Bezpečnostná
trieda
S2 podľa STN EN 14450
Požiarna
odolnosť
na 60 minút, stupeň S 60 DIS podľa EN 1047-1
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
trojplášťová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
štvorplášťová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Polica 58,00 €
Výsuvná polica - univerzálna 180,00 €
Perforovaná vložka pre univerzálnu policu 52,00 €