Bezpečnostná schránka WICO
PT 7

Cena s 20% DPH: 325,44 €
Termín dodania: 14 - 28 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
700 × 500 × 450 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
600 × 410 × 330 mm
Objem 81 l
Hmotnosť 73 kg
Kapacita 5 šanonov
Vnútorná
výbava
3 police
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok STUV, MAUER alebo CAWI
Bezpečnostná
trieda
S2 podľa STN EN 14450
Certifikát
NBÚ
Typ 1 (VYHRADENÉ); SS1=1 body
Kotvenie
schránky
2 kotvami do steny, prípadne podlahy
Konštrukcia
trezoru
jednoplášťová
Konštrukcia
dverí
dvojplášťová
Zaistenie
dverí
jednostranný uzatvárací mechanizmus

Doplnková výbava

Mechanický kombinačný zámok LA GARD 230,40 €
Elektronický kombinačný zámok LA GARD 298,08 €

Certifikáty